ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อย 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง