Home Theme 5

ผู้บริหาร ศธจ.บุรีรัมย์

ภารกิจผู้บริหาร ศธจ.บุรีรัมย์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภาณุวัฒน์ มากวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์ สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566 ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธีรภัทร ยศม้าว รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมนำเสอนผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดบุรีรัมย์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด จำนวน 1 ทีม อำเภอ 2 ทีม และชมรม จำนวน 13 ทีม

“ศธจ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET” วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร. สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม O-NET ปีการศึกษา 2565 ของสนามสอบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

อัพเดทข่าวสาร ศธจ.บุรีรัมย์

NEWS & UPDATE "BRMPEO"

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการ/คำสั่ง/ประกาศ

NEWS & UPDATE

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

NEWS & UPDATE

ปฏิทินกิจกรรม

NEWS & UPDATE

March 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1

ศธจ.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์

Expired
2

ศธจ.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์

Expired
3

ศธจ.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์

Expired
4

ศธจ.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์

Expired
5

ศธจ.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ NT ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์

Expired
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประเมินสถานศึกษาระดับทอง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

Expired
15
16

โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Expired
17

โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Expired
18

โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Expired
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

28

ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

29

ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

30

ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

31

ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลนักเรียน ทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

1
2

โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน คณะทำงานและวิทยากร 50 คน รวม 150 คน

รายละเอียด

ประเมินสถานศึกษาระดับทอง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ ณ สถานศึกษาในสังกัด ที่ขอรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120

รายละเอียด

ประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

การประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสัญจรในพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการ 13      

รายละเอียด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารจากหน่วยงานอื่น

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

รายงานการประชุม

News & Update

Top