ติดต่อเรา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์
02-601-683

โทรสาร
02-601-683

E-mail
brm2@esdc.go.th

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 น.–16:30 น.

แบบฟอร์มติดต่อเรา

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่ะคำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *

Top