Home Theme 8

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

ข่าวภารกิจผู้บริหารระดับสูง

 ครั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566 ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธีรภัทร ยศม้าว รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ข่าว ศธ. 360 องศา

 ครั้ง

ศธจ.บุรีรัมย์ ประชุมสรุปทีมวิจัย (สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมสรุปทีมวิจัย (สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดบุรีรัมย์    

อ่านต่อ

ข่าวประกาศ

E-BOOK

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top