ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสอบ O-NET

“ศธจ.บุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET”
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร. สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม O-NET ปีการศึกษา 2565 ของสนามสอบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์