เช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อย 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง