สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธีรภัทร ยศม้าว รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายภัตตาหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์