ศธจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566