ศธจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565