ศธจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ 2566