ศธจ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน “Leadership day: ใต้ร่มไผ่งาน