ศธจ.บุรีรัมย์ ประชุมหน่วยรับตรวจราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566