ศธจ.บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565