ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายภาณุวัฒน์ มากวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจาก นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานเชิงประจักษ์
สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง ณ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์