ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานศิษย์เก่า 52 ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566