ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ท่านที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ปัญหาทางการศึกษาหรือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้

Top